Aplikacje i biblioteki do pobrania


ColorConsole

Biblioteka pozwalająca na kolorowanie w konsoli. Możliwie prosta w obsłudze. Do użytku w python. Z podpowiadanie składni.

inicjacja

import CConsole
wprint = CConsole.wprint()

użycie

wprint.ok('JEST DOBRZE!')
Wynikiem będzie tekst ' JEST DOBRZE! ' w kolorze zielonym.

CConsole.zip


TextReplacer

Program do automatycznego edytowania plików na zasadzie podmian. Obsługuje wieloliniowe zastępowanie. Obsługiwany za pomocą pliku konfiguracyjnego. Składnia w jezyku Polskim.

inicjacja

Wystarczy plik z danymi umieścić w katalogu programu. W pliku konfiguracyjnym wskazać ten plik i podać kolejne kroki do podmiany.

użycie

Po skonfigurowaniu programu wystarczy uruchomić plik .exe. Efektem bedzie plik out.txt.

TextReplacer.zip


DBtranslator

Program umożliwiający w skryptowym języku określić akcje do łączenia baz danych MySQL. Obsługiwany za pomocą pliku skryptowego.

inicjacja

Wystarczy w pliku konfiguracyjnym wskazać serwer źródłowy i docelowy, bazę danych, tabelę, zależności między kolumnami, okreslić czas co jaki zadanie ma się wykonywać.

użycie

Po skonfigurowaniu programu wystarczy uruchomić plik .exe. Efektem bedzie konsolowy program realizujący zaplanowane akcje.

DBtranslator.zip


CheckIP

Prosty program konsolowy pozwalający sprawdzić zewnętrzne IP urządzenia.

użycie

Po uruchomieniu na ekran koncoli wyrzucona zostaje informacja o zewnętrznym IP

CheckIP.zip